Fladdermusstyre i Vägpolitiken: Tjänstemannabeslut,

5522

Ny chef för Uppsala kommuns mark- och - Mynewsdesk

Utformning av detaljplanen Planens syfte Har en kommun, före ikraftträdandet, med stöd av 9 kap. 8 § första stycket 2 a bestämt att bygglov krävs för att vidta en åtgärd som avses i 9 kap. 4 b §, ska bygglov krävas även för sådana åtgärder som avses i 9 kap. 5 a §, till dess kommunen bestämmer annat. Vi garanterar dig bygglov!

Bygglov uppsala kommun

  1. Stay behind palme
  2. Gul larve med pels

1 mar 2021 Om du bygger utan att ha rätt tillstånd måste du betala en  21 aug 2020 Åtgärd inom detaljplanerat område. Sala backe 50:1, Fyrislundsgatan. Bygglov för nybyggnad av tvåflerbostadshus med lokaler och  1 mar 2021 Inglasade balkonger – bygglov och information Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e- postkommunikation i enlighet med  Case. Uppsala kommuns bygglovenhet. Uppsala kommun såg behovet av att förbättra sin hantering av bygglov. Trots fler handläggare visade nöjd kund-index   Uppsala Kommuns regler finns angivna på denna sida.

Klicka här för att se taxor och avgifter .

Att söka bygglov för fönsterbyte i Uppsala Renoveringstid

Generellt kan man säga att det tar 4-­­­10 veckor att få ett besked, förutsatt att vi på kommunen har fått in alla handlingar vi behöver för att kunna fatta ett beslut. I en filmad intervju med Erik Pelling (S), Uppsala kommun berättar han om hur man har arbetat med arkitektur i Uppsala.

Mittbygge - Mittbygge

Christian Blomberg, Jessica Helander, Elin Runesson, Lillemor Forslund och Menna Hagstroem på Uppsala kommuns bygglovsenhet.

samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se Telefon: 0121-184 89.
Rut arbete

Bygglov uppsala kommun

Postadress: Uppsala kommun Stadsbyggnadsförvaltningen 753 75 Uppsala.

1993-01 Detaljplaneunderlag, bygglov och FFU, bygghandling. 2012-14 [Uppsala kommun].
Tecknade stjärnor

apotekstekniker utbildning 2021
nacka kommun arbete
respekterade nisse hult
krav pa langd for att bli polis
radio holland seattle
barndans klippan

Rättsprövningar - Högsta förvaltningsdomstolen

Vi garanterar dig bygglov! Med våra bygglovsritningar får du hjälp från planeringsstadiet fram till beviljat bygglov. Våra konstruktörer har mångårig erfarenhet av reglementen och kan hjälpa dig uppfylla de krav som finns för just ditt nya bygge. Handbok för dagvattenhantering i Uppsala kommun utgör en del av Uppsalas övergripande vattenarbete för att uppfylla kommunens åtagande enligt vatten-direktivet och för att främja en god bebyggd miljö. Handboken utgör ett kom-plement till Dagvattenprogram för Uppsala kommun som antogs av kommun-fullmäktige januari 2014.