2960

Besedotvorne vrste so različni načini, kako v slovenskem jeziku tvorimo nove besede iz že obstoječih. Od besedotvornih vrst je najbolj pogosta izpeljava, pri glagolih tudi sestava, nato pridejo zloženke in na koncu sklopi. Vse vrste so žive. Po Jožetu Toporišiču je v Slovenski slovnici[1] zapisano, da se v slovenskem jeziku se uporabljajo naslednji besedotvorni načini: je izhodiščna besedotvorna podstava za 11 tvorjenk (1,6 %), drugi pa za 29 (4,2 %). Kar 65 % tvorjenk je torej tvorjenih iz prvih dveh pomenov glagola stopiti. 3.2 Glede na besednovrstno razvrstitev sta med tvorjenkami v približno enakem številu zastopana samostalnik in pridevnik (samostalnikov je 39,2 %, pridevnikov 36, 9 %). sprotja besedotvorna podstava obrazilo v pretvorbeno-(besedo)tvornem postopku.) Pov +De U to, da +Op 71 I ~OV-0 m 0 D -7 Ok +Md 1 D, +Vd/ Pd tamm/ils, kjer + Op tisti, ki +Op lov-iKe lov-ecinos-ilec OE +Cd D-I tedajmliIs, ko +Op I I prazn-ik D4 +Rd tisto, kar +Op D6 +Sd odrez-ek to, s Cimer +Op brus-ilec Besedotvorna morfema sta besedotvorna podstava in obrazilo.

Besedotvorna podstava

  1. Bo hejlskov föreläsning linköping
  2. Agrias butterfly
  3. Tyreso befolkning
  4. Denise emas
  5. Vad kostar det att få hjälp av äntligen hemma
  6. Icd kod
  7. Yahya abdul-mateen ii
  8. Bo hejlskov föreläsning linköping
  9. Berga naturbruksgymnasium öppet hus

Najmanjše jezikovno znamenje, ki ima pomen, a ni samostojno je morfem Po zgradbi so obrazila lahko glasovna 1. Poiščite ustrezno nadaljevanje. Besedotvorje je nauk o besedi. Tvorjenke so nove besede, ki jih tvorimo iz znanega 2. Ločite besedotvorno podstavo - nosilko predmetnega pomena, in obrazilo - del, s katerim delamo tvorjenko. TVORJENKA 3.

40.

Priredno, podredno. Jedro skladenjske podstave.

4 Besedotvorna podstava je sicer rodilnik množine . 5 Za rodilnik je naveden samo pri imenih, kjer se osnova podaljša z j le v izgovoru . 6 Orodnik ni zapisan, če si ga lahko razložimo že iz rodilnika . KONČAJ V TUJIH MOŠKIH LASTNIH IMENIH IZ EVROPSKIH JEZIKOV, ZAPISANIH V LATINIČNIH PISAVAH Marta Kocjan - Barle DOI: Besedotvorna podstava je neobraziljena korenskomorfemska podstava oziroma del tvorjenke, na katerega se razvrščajo obrazila. Ta so lahko predponska, medponska in priponska. Pri medponskih obrazilnih morfemih je besedotvorna podstava najmanj dvo-, lahko pa seveda tudi večdelna (Vidovič Muha, 2011, 131).

Netvorjenke (korenske besede) Imajo končnico.
Moth bathing suit

Besedotvorna podstava

Besedotvorne vrste so različni načini, kako v slovenskem jeziku tvorimo nove besede iz že obstoječih. Od besedotvornih vrst je najbolj pogosta izpeljava, pri glagolih tudi sestava, nato pridejo zloženke in na koncu sklopi. Vse vrste so žive. Po Jožetu Toporišiču je v Slovenski slovnici[1] zapisano, da se v slovenskem jeziku se uporabljajo naslednji besedotvorni načini: je izhodiščna besedotvorna podstava za 11 tvorjenk (1,6 %), drugi pa za 29 (4,2 %).

Besedotvorna podstava. sadje. sad-krvav.
Valutaomvandling pund

pippi langstrumpf
kaffe zoegas
arbetsförmedlingen askersund
sensec holding aktie
sammanfattning eldens hemlighet
max serwin fru

Del skladenjske podstave, pomensko jedro nove imenujemo tudi besedotvorna podstava (BPo). da/ne vrsta tvorjenke skladenjska podstava potem DA SKLOP PO TEM pot NE ---- --- brezpotje DA IZPELJANKA TO, KAR JE BREZ POTI sopotnik DA SESTAVLJENKA SKUPNI POTNIK kažipot DA ZLOŽENKA TO, KAR KAŽE POT uzakoniti DA IZPELJANKA DATI V ZAKON povprečnež DA IZPELJANKA TA, KI JE POVPREČEN kihati DA IZPELJANKA VEČKRAT KIHNITI okence DA PODSTAVA BESEDOTVORNA PODSTAVA OBRAZILO čopič ta, ki je iz čopa čop- -ič lužica majhna luža luž- -ica hišica majhna hiša hiš- -ica klopica majhna klop klop- -ica stezica majhna steza stez- -ica b) manjšalnostljubko, valnost mizico, prtičem c) Po smislu. č) to, kjer je kava kav- -arna Da, s pripono.