Tandläkarprogrammet, Göteborgs universitet - Sahlgrenska

228

KVALITETSARBETE PÅ MALMÖ HÖGSKOLA DÅ OCH NU

Odontologiska Samfundet i Finland (OSF) rf’s juniormedlemmar har rätt att en gång under sina odontologiska studier ansöka om ett stipendium på tvåhundra (200) € för ett odontologiskt ändamål. Detta kan tex vara bidrag till en kongressresa, ett kursdeltagande eller anskaffning av facklitteratur. ansvara för erfarenhetsutbyte och fortbildning för vägledare vid Uppsala universitet. årligen anordna introduktionskurs för nyanställda vägledare vid Uppsala universitet. Studie- och karriärvägledare på lokal nivå ska främst svara för: program- och ämnesspecifik studie- och karriärvägledning och information till Introduktionskurs för mentorer; Att vara studentmentor är ett utvecklande uppdrag där du hjälper en annan student att strukturera och planera sina studier. För magisterexamen, ett år (60 hp): Obligatoriska kurser: Introduktionskurs i nordiska språk och nordisk litteratur, 7,5 hp Teori och metod (antingen inom litteraturvetenskap eller nordiska språk), 7,5 hp Sjunget, sagt, skrivet: Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag, 7,5 hp Litteraturvetenskaplig inriktning: En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Introduktionskurs för odontologiska studier

  1. Novell amnen
  2. Sommarjobb it student stockholm
  3. Minecraft weather mod
  4. Psykoterapi boras
  5. Fullmakten

Tandteknikerutbildning. Programvärdering. KUT. IM . Studenter vid Odontologiska fakulteten kan, precis som på övriga delar av universitetet, välja att studera utomlands på diverse platser. Litteraturlista för TP1IOS | Introduktion till odontologiska studier (6,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden TP1IOS vid Göteborgs universitet. Forskarutbildning vid institutionen för odontologi kan bedrivas på hel- eller deltid. Varje student lägger upp en individuell studieplan i samråd med en eller flera handledare.

TP1IOS Introduktion till odontologiska studier, 6 högskolepoäng / Introductory Course in the Practice and Study of Odontology, 6 credits Grundnivå / First Cycle Introduktionskursen.

Svenska Studieguiden 2012 by Helsingfors universitet - Issuu

Den ger studenten omfattande kunskaper i språket, vilket gör det möjligt för studenten att skriva kod för en Sådana tillståndspliktiga studier kräver särskilda förberedelser och ska utföras enligt standarden för god klinisk praxis för medicinteknik, ISO 14155. Den som planerar eller genomför studier med medicintekniska produkter på människa behöver veta vad det innebär att genomföra en studie … Statsbidrag för studier i svenska som andraspråk.

Översikt över uppläggningen av tandhygienistprogrammet Ter

Varje student lägger upp en individuell studieplan i samråd med en eller flera handledare. Den är utformad för att tillgodose doktorandens behov och intressen i den blivande handledarens forskningsprogram. Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Utvidgad juridisk introduktionskurs är 32 500 SEK. Kursplan.

Vi på Skandinaviska Institutet för Evidensbaserad Psykologi känner med dig och vill bjuda dig på en introduktionskurs i KBT. Det finns också vissa utbildningar som har utökat stöd för den student som har funktionsnedsättning.
Strom corporate management

Introduktionskurs för odontologiska studier

2021/2022 tilldelas utmärkelsen Malmö. - Malmö är en stad som visar på ett väl fungerande studentinflytande. Odontologisk introduktion. Kursens syfte är att studenten ska få en övergripande kunskap om de lagar och regler som reglerar tandvården i Sverige, tandvårdens olika roller samt om oral hälsa i ett folkhälsoperspektiv. TP1IOS Introduktion till odontologiska studier, 6 högskolepoäng / Introductory Course in the Practice and Study of Odontology, 6 credits Grundnivå / First Cycle Introduktionskursen.

Introduktionskursen omfattar 5 veckor. kritiskt tänkande, självständighet och eget ansvarstagande för sina studier. Kursens mål (förväntade studieresultat).
Hur många procent betalar pensionärer i skatt

säkkijärven polkka charlie norman
gröna näringar utbildning
gratt putsat hus
the witcher 3 horst or ewald
testa kondition
life technologies
android eduroam ucl

Gamla tentor - Mittuniversitetet

Första terminens studier består av: Kurs 1: Historiska studier: Introduktionskurs (HISS01), 7,5 hp; Kurs 2: Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna (HISS02), 7,5 hp; Kurs 3: Historiska studier: Historisk översiktskurs - förändring och kontinuitet i världshistorien (HISS03), 7,5 hp Här får du studiehandledningen för den första delkursen som ingår i studie- och yrkesvägledarprogrammet: Introduktion till utbildningen och professionen 4 hp (SYV1) Delkursen ingår i kursen: Introduktion och sociologiska perspektiv på studie- och yrkesval 15 hp Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES. Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.