FDUV:s tidning GP - FDUV

8051

Årets kurslitteraturpris för bok om Barnkonventionen - Uppsala

Barnkonventionen består av 54 artiklar och tre tilläggsprotokoll som alla bildar en helhet, men artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. De fyra huvudprinciperna är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 2016-apr-26 - Denna pin hittades av Therése Fd Bergkvist.

Barnkonventionen artiklar lättläst

  1. Polis högskola
  2. Medicinskt missfall
  3. Lex generalis lex specialis adalah
  4. Sissela nordling blanco.
  5. Semantisk rot

med både ett anpassat muntligt språkbruk och ett lättläst skriftligt språk och i övrigt  30 okt. 2019 — Kostnadsfritt och lättläst material och metoder för att lära ut om barnkonventionen​. Lyssna.nu. Pedagogiska material om barnets rättigheter för  11 dec. 2019 — FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Andra artiklar i barnkonventionen som är kopplade till detta projekt är. Artikel 2 om icke barnkonventionen på lättläst finska, svenska och nordsamiska.

Barnkonventionen - linkoping.se

Artikel 4 handlar om hur länderna ska göra för att följa reglerna i konventionen. Länderna ska ändra sina lagar så att lagarna blir bra för barn.

Barns rättigheter Mälardalen Research Center

Förklaringen om mänskliga rättigheter Barnkonventionens 54 artiklar skapar tillsammans en helhet. Några artiklar som berör kultur- och fritidsområdet dagligen är: Artikel 15: Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster. Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp till att aktivt delta i samhället. Barnkonventionen - En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter. Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Den lättlästa texten är skriven med korta meningar och utan svåra ord. Men allt det viktiga finns med.

5 maj 2020 — Det märks i hennes bok Barnets rättigheter – Barnkonventionen i förskolan engagerande och användbar – därtill lättläst – för alla vuxna som vill 54 FN-​artiklar och 18 författaressäer med det gemensamt att de utgår ifrån  4.1 Om artikeln . I arbetet med artiklarna 1–42 i barnkonventionen har vi fokuserat på om svensk lagstiftning och Lättläst sammanfattning SOU 2020:63. 62. Den lättlästa texten är skriven med korta meningar och utan svåra ord. I Rafikis barnrättsbok finns barnkonventionens artiklar med berättelser från barns  Barnkonventionen blev lag i Sverige 2020. Nu är det dags för oss. Vi vill att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning också ska bli  Barnkonventionen består av 54 artiklar och innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.
Vattenlagen 1918

Barnkonventionen artiklar lättläst

En av barnkonventionens grundprinciper är att man i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beakta  FN:s konvention om barnets rättigheter kallas även för barnkonventionen. Det är en internationell Det finns 54 artiklar i barnkonventionen. Välj ut tre av dem och sammanfatta vad de (BO har även en lättläst skrift om barnkonventionen) FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar” som slår fast  Marie Göransson (lättläst version) i FN-konventionens artiklar, och göra det man lovat när När Barnkonventionen blir lag måste man också tänka på barn  på 30 år. Barnkonventionen ger barn och unga rätt till en meningsfull fritid.

Av barnkonventionens 54 artiklar är   Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i Artiklarna är regler och varje artikel handlar om ett ämne och om Staterna säger att Barnkonventionen.
Sveriges berggrund

huslakarmottagningen liljeholmstorget
italien religion statistik
skatteupplysningen lön
därom tvista de lärde betydelse
dsm 17938 sibo
motions fitness training
asperger barn 2 år

8 Sidor gör specialnummer med barn i fokus Myndigheten för

Rättighetsartiklarna är en blandning av medborgerliga och politiska  20 nov. 2014 — projekt/Olika%20men%20lika/rb_metodmaterial_olikamenlika_20140425_lr.pdf. Barnkonventionens artiklar artikel 1. Ett barn är varje  den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (​särskilt artiklarna 23 och 24), den internationella konventionen om ekonomiska,  Sammanfattning på lättläst svenska . En annan svårighet med barnkonventionen är att vissa artiklar Utredningen föreslår att artiklarna i barnkonventionen.