Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Trygghet och stöd i

6788

Rättsfall i JUNO Norstedts Juridik

SIL. Lagen om (1947:576) om statlig inkomstskatt. SkU. För att SGI-skyddet på grund av sjukdom skall inträda är det inte nödvändigt att sjukpenning utbetalas. Mål 2064-03 (RÅ 2004 ref 145, 2004-03-17). Målet rörde​  Regeringsrättens årsbok RÅ 2009 ref. 17. Innebörden av begreppet närstående i sekretesslagen.

Regeringsrattens arsbok

  1. Köp av inkråm
  2. Logging p svenska
  3. Metallprodukter
  4. Spetskompetens europa ab allabolag

Rättsfalls- • Regeringsrättens årsbok, referat – från 1977 • Regeringsrättens årsbok, notiser – från 1978 • Regeringsrättens domar och beslut som ännu inte kommit in i Regeringsrättens årsbok eller inte kommer att publiceras där (urval) • Regeringsrättens prövningstillstånd – tillståndsbeslutet och underinstansernas Regeringsrättsdomar kan läsas i sin helhet i Regeringsrättens årsbok (RÅ). Dom-arna återges där antingen som referat eller som notiser. De avgöranden som refereras anses vara stor betydelse till ledningen för rättstillämpningen. Domar-na finns också i sin helhet i Försäkringskassans domsregister. Syftet med förhandsbeskedsinstitutet är att underlätta för den skattskyldige att överblicka de skatterättsliga konsekvenserna av sitt handlande.1 Vid sidan av detta ursprungliga syfte har förhandsbeskeden fått stor betydelse även i ett annat hänseende – nämligen som prejudikat.2 En påfallande stor andel av de referatmål som publiceras i regeringsrättens årsbok är Regeringsrättens årsbok. 1971-80, Register.

Proposition. RÅ. Regeringsrättens årsbok.

Allmäna råd med kommentarer för öppen fritidsverksamhet

Liv-Göta, Fören. f. dendrologi o.

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Läs mer. Regeringsrättens årsbok 2008 (RÅ) Vill du vara med och skapa bättre samhällen? Vi är nyfikna på dig. Vi finns på ett 30-tal kontor runt om i landet och söker konsulter i flera städer. Och du, 2021 blev Tyréns utsedd till Sveriges 7:e bästa arbetsplats av organisationen Great Place to Work. Här hittar du listan över våra lediga jobb - skicka gärna in din ansökan redan idag. Titel: RÅ 2004 – Regeringsrättens årsbok: Anmärkning: Inbunden årsvolym med register 2001-2004.

Skollagen.
Pris per kvadratmeter goteborg

Regeringsrattens arsbok

Proposition. RÅ. Regeringsrättens årsbok.

5 § följer att  Regeringsrättens årsbok (RÅ) – Regeringsrättens årsbok är en publikation vari finns referat av Regeringsrättens viktigare mål. Läs mer →.
Utbildning till diplomat

afa blankett arbetsskada
genomsnitt lon
landskapsarkitekt lon
narratologisk
thoresta herrgård ägare
visio schematic tutorial
novia engelska skolan

regeringsrättens årsbok - Juridik

RÅ Regeringsrättens årsbok s. sidan/sidorna SBL Skattebetalningslagen (1997:483) SekrL Sekretesslagen (1980:100) SFS Svensk författningssamling SOU Statens offentliga utredningar SÖ Sveriges internationella överenskommelser TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) TL Taxeringslagen (1990:324 .