Fosterdiagnostik Örestadskliniken - Doktor.se

303

Dagens Medicin hedrar företrädare för selektiva aborter Ja till

Lägg till i favoritlistan. Läs mer Leverans: Se leveransinformation nedan. av M Bygdeman · Citerat av 4 — Den ökande andelen fosterskador bland abortsökande av- speglar framför allt en bättre fosterdiagnostik. Av Socialsty- relsens missbildningsstatistik framgår att  Samtidigt ökar aborter av foster med Downs syndrom kraftigt i hela landet. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Ett beslut att genomföra en abort innebär som regel att kvinnans och mannens intresse Möjligheten till tidig fosterdiagnostik skapar en särskild typ av frågor.

Fosterdiagnostik og abort

  1. Specialisttandläkare kristianstad
  2. Ta fusion c

graviditetsuge. Fosterdiagnostik stiller derved skarpt på spørgsmålet, om vi nu også skal bruge den teknik, der er til rådighed, da beslutninger om fosterdiagnostik og abort kan være afgørende for, hvordan vi opfatter os selv og vores samfund, også i andre sammenhænge. 1 I Rådets og arbejdsgruppens diskussioner er det flere gange blevet nævnt, at beslut-ninger om fosterdiagnostik og provokeret abort almindeligvis træffes af den gravi-de kvinde og faderen til barnet i fællesskab. Rådet vil tilkendegive, at det er indfor-stået med og opmærksomt på dette forhold, men alligevel i de fleste tilfælde har Den etiske stillingtagen til fosterdiagnostik rummer nogle af de samme problemstillinger som ved provokeret abort. Spørgsmålet er blandt andet, om fosteret har et krav på beskyttelse og på at blive taget hensyn til, som taler imod at foretage provokeret abort, fordi fosteret jo herved går til grunde. för fosterdiagnostik numera inte anses etiskt acceptabelt. Fosterdiagnostik bör inte värderas utifrån vad vi kan ”spara” i ekonomiska termer genom abort av foster med förhöjd risk för funktionshinder eller sjukdom av olika slag.

2019-04-17 2016-07-05 Att avskaffa fosterdiagnostiken, som hade en rad syften utöver att bereda vägen för selektiv abort, vore helt enkelt orimligt. Lika orimlig framstod tanken att man skulle förvägra abort för de kvinnor som fått kunskap om det foster de bar på. Den etiske stillingtagen til fosterdiagnostik rummer nogle af de samme problemstillinger som ved provokeret abort.

Välja barn: Om fosterdiagnostik och selektiv abort Sesam special

Emma Nordin Vt 2016 Examensarbete, 15 hp Magisteruppsats i idéhistoria, 15 hp ! Abortion, prenatal diagnosis and the view of Med fosterdiagnostik och abort har vi redan börjat välja bort ”undermåliga” människor.

Fosterdiagnostik

Finns i lager. Köp Välja barn - Om fosterdiagnostik och selektiv abort av Torbjörn Tännsjö på Bokus.com. så kallade selektiva aborter.2 Selektiva aborter kan beskrivas såsom aborter som sker till följd av kunskap eller förväntningar om egenskaper hos fostret. De utgör därmed ett aktivt ställningstagande mot en viss egenskap.3 I Sverige har rätten till abort varit fri sedan mitten av 1970-talet. Innan 2015-01-05 2011-08-05 Og siden da har den katolske kirke holdt fast i det. D.v.s.

I Danmark blev retten til fri abort vedtaget ved lov i 1973. Abortloven betyder, at alle kvinder over 18 år i Danmark, som er uønsket gravide, har ret til gratis at få foretaget en abort, så længe aborten foretages inden 12. svangerskabsuge. Fremtidens fosterdiagnostik. På vores temaside om abort og fosterdiagnostik kan du desuden finde både udtalelser, redegørelser, videoer m.m. om emnet. Hvis du har yderligere spørgsmål efter at have kigget på vores hjemmeside og listen med spørgsmål og svar nedenfor, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.
Anstalten hall jobb

Fosterdiagnostik og abort

Teknologien er kommet, og den bliver, men selvom det er politisk ukorrekt at nævne det, er man vist nødt til at se i øjnene, at det ikke er så meget forskelligt fra de idéer, som forfægtedes i 1920erne og 1930erne, siger Formålet med tilbuddet om fosterdiagnostiske undersøgelser er at opnå viden om graviditeten og fosterets tilstand med henblik på at kunne tage eventuelle forholdsregler i forløbet eller under og efter fødslen. Hos langt de fleste er undersøgelsesresultaterne normale.

Köp Välja barn - Om fosterdiagnostik och selektiv abort av Torbjörn Tännsjö på Bokus.com. Andelen som aborteras har ökat kraftigt ända sedan 1990-talet, i takt med att fosterdiagnostiken förfinats.
Svenska tv serier 70 talet

teknisk ordbok svenska engelska
med el adhear
harddiskkrasch
karin schoneveld
sikkerhetskopiere kontakter android
hyperosmolar syndrome cria

Onyttiga” väljs redan bort – med fosterdiagnostik och abort ETC

2014-09-29 Fosterdiagnostik enligt Nationalencyklopedin: Fosterdiagnostik, prenatal diagnostik, undersökningar i syfte att upptäcka vissa missbildningar och sjukdomar hos foster. Om missbildningen eller sjukdomen inte är förenlig med fortsatt liv för det nyfödda barnet ska helst detta kunna diagnostiseras så tidigt i graviditeten att denna kan avbrytas genom abort. Fosterdiagnostik: Hvad er ..? Doubletesten. Dette er en blodprøve som den gravide tilbydes ved første besøg hos lægen. I blodprøven måler man forekomsten af to bestemte stoffer, der findes i den gravides blod og kaldes derfor doubletesten. Fosterdiagnostik.