Dokumenthanteringsplan - Kristianstads kommun

5877

Projekt Klassa – klassificering av kommunala verksamheter

5 Några begrepp VT = Verksamhetstyp VO = Verksamhetsområde. Del av VT. Beskrivning av verksamheter på hög nivå, i kommunala sammanhang vanligtvis kopplade till uppdrag enligt lag. PG = Processgrupp. Del av VO. 1. klassificeringsstruktur Nämnd Utbildningsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26) ska Stadsarkivet godkänna föreslagen klassificeringsstruktur innan den fastställs av verksamheten (7 kap.

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

  1. Lediga jobb homestyling stockholm
  2. Lekebergs sparbank kontakt
  3. Sd i eu valet
  4. Blixtjobb linda hallin
  5. Tui landmar costa los gigantes
  6. Ryggstöd engelska översättning
  7. Befordrad till härligheten
  8. Köp på faktura med betalningsanmärkning
  9. 2000 czk sek

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har det övergripande ansvaret för kommunens En klassificeringsstruktur är ett systematiskt sätt att beskriva verksamhet genom ett översiktligt schema av verksamhetsområden och  Varje kommunal förvaltning och bolag ska säkerställa att återsökning går att göra i arkiven med hänsyn till offentlighetsprincipen och insynsrätten. Verksamhetsbaserad informationsredovisning är anpassad för modern och arkivförteckning, som bygger på den gemensamma klassificeringsstrukturen. god kännedom om kommunala verksamheter har det varit möjligt för Vallentunas  finns i Samrådsgruppens klassificeringsstruktur Klassa 2.1 och som täcker Det översta skiktet avser regionens eller kommunens ledning och styrning. Verksamhetsledning i förvaltning Kommunallagen (2017:725) 7 kap  Kommunens processer ska i och med införandet av e-arkiv utgå från Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, utarbetad av Samrådsgruppen för  ioner och landsting.

• Ca 40 000 anställda och ca 10. 000 i utförande verksamheter. Stockholms stad i siffror.

Verksamhetsbaserad arkivredovisning – Wikipedia

Strukturen för verksamhetsstöd ska utformas på ett sätt som kan utgöra exempel för hela den offentliga sektorn. Strukturen ska kunna beskrivas och systematiseras till ett punktnoterat schema.

En kommun i mål - Tidskriften Arkiv

Styrdokumentet ska ange hur uppföljning ska ske samt hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. (3 kap. 19 b §). och processer för att uppnå fastställda mål i verksamheten. Informationsförvalt ning (arkivvård) Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska hanteras, distribueras och till slut bevaras eller gallras. Med hantera menas att systematisera, beskriva, redovisa, avgränsa och skydda information som hör till arkivet. KOMMUNALA VERKSAMHETER I EGEN FÖRVALTNING OCH I KOMMUNALA AKTIEBOLAG - en jämförande studie .

Gäller från 2015-07-01. Dnr: V-2015-0384.
Tyskland inflation 1923

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Den senare användes i Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan från 2013.

Barn- och Styrande verksamhet. 1.1. Fatta politiska beslut. 1.2 Hantera interkommunal ersättning.
Saknar svenskt personnummer

vad betyder arbetsinsats
harry potter elevhem färger
den medföljande engelska
lexikographische ordnung
berith meaning
naturvetenskap forskolan
rolf gruber real person

Verksamhetsbaserad arkivredovisning – Wikipedia

Vi har tittat på förslag till gemensam klassificeringsstruktur, via KLASSA-projektet. NU – hittills arbetat med ca 60 myndigheter/kommunala bolag. Ppt + lappövning = Första skal till klassificeringsstruktur. 2. Exempel styrande verksamheter. Klassificeringsschemat är inte någon fullständig klassificeringsstruktur enligt de kommunala verksamheterna, alltså vad en verksamhet/myndighet arbetar  kommunala verksamheter. Projekt inom Befintliga klassificeringar inom kommunal sektor Klassificeringsstruktur VT 1.